Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ชั่งตวงวัดเชียงใหม่ ลุยตรวจร้านค้าขายเนื้อหมูแช่แข็ง พบน้ำหนักเมื่อละลายน้ำแข็งแล้วไม่ตรงตามฉลาก

ชั่งตวงวัดเชียงใหม่ ลุยตรวจร้านค้าขายเนื้อหมูแช่แข็ง พบน้ำหนักเมื่อละลายน้ำแข็งแล้วไม่ตรงตามฉลาก

-

ชั่งตวงวัดเชียงใหม่ ลุยตรวจร้านค้าขายเนื้อหมูแช่แข็ง พบน้ำหนักเมื่อละลายน้ำแข็งแล้วไม่ตรงตามฉลาก

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุถาดโฟมแช่แข็ง ซึ่งเป็นสินค้าหีบห่อตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัดฯ และว่ามีร้านค้าแห่งหนึ่ง จำหน่ายหมูสามชั้น โดยแสดงน้ำหนักสินค้าสุทธิที่ถาดโฟม 600 กรัม จึงทำการตรวจสอบโดยการชั่งน้ำหนักสินค้า โดยชั่งเฉพาะน้ำหนักสุทธิคือหมูสามชั้นเท่านั้น พบว่ามีหมูสามชั้นอยู่จริงไม่ถึงตามที่แสดงไว้ทั้งหมด (น้ำหนักขาด) ซึ่งผิดตาม พรบ.ชั่งตวงวัด ตามมาตรา 85 เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดจำจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา คือ “ขายหรือจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือจำหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณไว้โดยระบุว่าปริมาณสินค้าในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ จึงนำตัวผู้ต้องหาไปทำการเปรียบเทียบปรับที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในอัตราสูงสุด ทั้งนี้ เจ้าหน้าจึงได้สั่งให้ทำลายหีบห่อสินค้าดังกล่าวทั้งหมดแล้วทำการบรรจุใหม่ให้ถูกต้องก่อนขายให้ประชาชนต่อไป

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!