ประกาศ‼️ หยุดถนนคนเดินวันอาทิตย์ 1 วัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

809

ประกาศ‼️ หยุดถนนคนเดินวันอาทิตย์ 1 วัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศ ระบุว่า ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และมีหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ จำนวน 3 จุด และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ จำนวน 5 จุด โดยจะปิดหน่วยเลือกตั้งและนับขานคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นั้น

ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่รอบ ๆ การดำเนินกิจกรรมถนนคนเดินในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และปัจจัยสำคัญที่ควรจะตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง จากกรณีที่มีการจัดกิจกรรม ถนนคนเดินวันอาทิตย์ร่วมกับการเลือกตั้งควบคู่กันไป เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงของดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 วัน

j28Rnb.jpg

Facebook Comments