เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

147
blank

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นจัดฝึกซ้อพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัด อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์การค้า และสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ กิจกรรมนี้ได้มีการจัดเป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่, สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ พร้อมตอกย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของศูนย์การค้าฯ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

20201215 09315120201215 09323820201215 09331920201215 09333620201215 09335820201215 09343320201215 09344320201215 09350420201215 09353220201215 09360620201215 09364320201215 09372520201215 09375220201215 09381620201215 09390020201215 09391920201215 09395820201215 09411720201215 094148