ครม.ไฟเขียว คนละครึ่ง เฟส 2 คาดเริ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค.นี้ เวลา 6 โมงเช้า สำหรับอีก 5 ล้านคนที่ไม่เคยได้

272

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 8 ธ.ค. เห็นชอบ มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีรูปแบบเช่นเดียวกับระยะแรก ที่ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมาตรการ ระยะที่ 2 จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม

1.เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านคน ระยะเวลาการใช้เงินตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2564 โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท

2.เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท และจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

ครม.ยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. – เดือน มี.ค. 2564