เชิญชวนบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิล

64339

เชิญชวนบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิล กับโครงการ Green Road 

     โครงการ Green Road เชิญชวนบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิล โดยการวิจัยและพัฒนาถนนรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ (ดร.เป้า) นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะขยายผลในการลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก หรือขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล

     เมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ดร.เป้า พร้อมคณะวิจัย และนักศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปสาธิตการทำถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม“ตลาดร่มหุบ แม่กลอง” บริเวณหลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถือว่าเป็นพื้นที่นำร่อง แห่งแรกในภาคกลาง ภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ 400 ตารางเมตร สามารถกำจัดขยะถุงพลาสติกไปได้ 400 กิโลกรัม หรือประมาณ 40,000 ใบ (ขยะถุงพลาสติก ขนาด 12″×18″ จำนวน 1 กก. มี ประมาณ 100 ใบ) โดยความสำเร็จของโครงการถนนรีไซเคิล ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีแนวทางจะนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่มีอยู่ล้นเมืองให้ลดลงต่อไป

     “บล็อกปูถนนรีไซเคิล 1 ตร.ม.ใช้ขยะถุงพลาสติก ประมาณ 4,000 ใบ” ลองจินตนาการดูว่าถ้าทุกหมู่บ้านในประเทศไทย จำนวน 75,032 หมู่บ้าน (การปกครองส่วนภูมิภาค, 2560) เพียงใช้บล็อกปูถนนรีไซเคิล เพียงแค่ 10 ตร.ม. เท่านั้น ก็จะกำจัดขยะถุงพลาสติกไปได้มาถึง 3,001,280,000 ใบ

   บริจาคได้ตามที่อยู่ ผศ.ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ เลขที่ 22 ซ.7 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ส่งไปได้เรื่อยๆ ไม่มีกำหนดเวลา จะถุงหิ้วหรือถุงแกง ขอเป็นถุงพลาสติก(ก๊อบแก๊บ) หรือถุงแกงใช้แล้ว(ล้างแล้ว) ได้หมด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/DrPow-Thailand-Green-Road-396922344382540

เชียงใหม่ร้อยแปด รายงาน