ม.แม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง

468

ม.แม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงjfmjQR.jpgวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงทั้งกรณีโดยสารมาบนรถคันเดียวกับผู้ป่วย และ กลุ่มที่เข้าชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ซึ่งได้แยกพักในหอพักเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้วและให้กักตัวดูอาการต่อไป

jfmC9t.jpgนอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทีมเข้าทำความสะอาดหอพัก และ Big Cleaning พื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลเข้า-ออกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางกายภาพ และสำหรับกรณีการเรียนการสอนได้ให้คณาจารย์พิจารณาเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้รองรับตามความเหมาะสม

……
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน
jfmEpz.jpg
jfmb48.jpg
jfmlr0.jpg
jfmDdu.jpg
jfmAZZ.jpg
jfmPPI.jpg
jfmsmP.jpg

jfmube.jpg
jfm6pl.jpg
jfmrNk.jpg

Facebook Comments