Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ม.แม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง

ม.แม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง

-

ม.แม่โจ้คุมเข้ม มาตรการติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงjfmjQR.jpgวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย นำทีมแพทย์ ppe เข้าตรวจนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงทั้งกรณีโดยสารมาบนรถคันเดียวกับผู้ป่วย และ กลุ่มที่เข้าชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ซึ่งได้แยกพักในหอพักเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้วและให้กักตัวดูอาการต่อไป

jfmC9t.jpgนอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทีมเข้าทำความสะอาดหอพัก และ Big Cleaning พื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลเข้า-ออกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางกายภาพ และสำหรับกรณีการเรียนการสอนได้ให้คณาจารย์พิจารณาเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้รองรับตามความเหมาะสม

……
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน
jfmEpz.jpg
jfmb48.jpg
jfmlr0.jpg
jfmDdu.jpg
jfmAZZ.jpg
jfmPPI.jpg
jfmsmP.jpg

jfmube.jpg
jfm6pl.jpg
jfmrNk.jpg

Must Read

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า เริ่มต้นปี 2654 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ การดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จํานวนทั้งสิ้น 1,136...
error: Alert: Content is protected !!