Home ข่าวทั่วไทย ระวัง ปลาหมีกบลูริง มีพิษร้ายน่ากลัว ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายพิษปลาปักเป้า มีอาการคล้ายเป็นอัมพาต

ระวัง ปลาหมีกบลูริง มีพิษร้ายน่ากลัว ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายพิษปลาปักเป้า มีอาการคล้ายเป็นอัมพาต

-

“จากทะเล หมึกบลูริงพิษร้ายระวังด้วยจ้า”

วันที่ 30 พฤศจิกายน2563 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. รับแจ้งจากคุณจันทรา​ พุ่มแจ่ม​ แจ้งพบหมึกบลูริง เสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็น พื้นที่ จ.ปทุมธานี แม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริง ยิ่งเจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจ่ม แต่ให้สังเกตเพิ่มกันหน่อย ทั้งพ่อค้าแม่ค้าคัดแยกให้ดีก่อนเอามาปรุงอาหารขาย ลูกค้าก็เช่นกันก่อนบริโภคสังเกตลายสักนิด ถ้าพบหมึกมีลายเป็นวงๆ สีน้ำเงินทั่วตัวจนไปถึงเส้นหมวด ให้หลีกเลี่ยงด่วน อันตรายมากเพราะพิษของหมึกชนิดนี้ แม้ปรุงสุกก็ไม่สลาย ยังมีอันตราย พิษนี้ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ดังนั้น แม้ย่างสุกก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดๆ ต่อต้านได้
ปลาหมึกบลูริง
ปลาหมึก อันตราย
ปลาหมึกอันตราย ระวังกินปลาหมึก

Must Read

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า เริ่มต้นปี 2654 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ การดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จํานวนทั้งสิ้น 1,136...
error: Alert: Content is protected !!