Home ข่าวทั่วไทย ไทยรั้งท้าย‼️ ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำมาก อันดับ 89 ของโลก

ไทยรั้งท้าย‼️ ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำมาก อันดับ 89 ของโลก

-

ไทยรั้งท้าย‼️ ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำมาก อันดับ 89 ของโลก

 
เว็บไซต์ EF Education First องค์กรนานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝึกอบรมภาษา ได้เปิดเผยการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการสำรวจประชาชนจำนวนกว่า 2.2 ล้านคน ใน 100 ประเทศ
 
โดยประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 1 คือประเทศเนเธอร์แลนด์ ในส่วนของประเทศไทยนั้นอันดับรั้งท้ายอยู่อันดับที่ 89 ซึ่งถูกจัดอันดับไว้อยู่ในระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่ำมาก
FireShot Capture 036 EF EPI 2020 EF English Proficiency Index www.ef.com
FireShot Capture 033 EF EPI 2020 – EF English Proficiency Index – Thailand
 
ข้อมูล : https://www.ef.com/wwen/epi/

Must Read

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า เริ่มต้นปี 2654 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ การดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จํานวนทั้งสิ้น 1,136...
error: Alert: Content is protected !!