ย้ายหน่วยบริการบัตรทอง เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน” เริ่ม 1 ม.ค.นี้ แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง

1515
“ย้ายหน่วยบริการบัตรทอง เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน” เริ่ม 1 ม.ค.นี้ แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง “ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน”เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 ม.ค. 2564 จากเดิมที่ระบบการลงทะเบียนบัตรทอง จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ทุกช่องทาง ทั้งการลงทะเบียนผ่าน สปสช. หรือผ่านแอปพลิเคชั่น สปสช. ซึ่งใน 1 วัน เปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง เพื่อป้องกันการย้ายหน่วยบริการโดยไม่จำเป็นและอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับบริการตามหลักการใกล้บ้าน
สอบถาม สายด่วน สปสช.
โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวและข้อมูลจาก
รัชดา รองโฆษกรัฐบาล