Home ข่าวทั่วไทย ย้ายหน่วยบริการบัตรทอง เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน” เริ่ม 1 ม.ค.นี้ แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง

ย้ายหน่วยบริการบัตรทอง เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน” เริ่ม 1 ม.ค.นี้ แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง

-

“ย้ายหน่วยบริการบัตรทอง เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน” เริ่ม 1 ม.ค.นี้ แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง “ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน”เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 ม.ค. 2564 จากเดิมที่ระบบการลงทะเบียนบัตรทอง จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ทุกช่องทาง ทั้งการลงทะเบียนผ่าน สปสช. หรือผ่านแอปพลิเคชั่น สปสช. ซึ่งใน 1 วัน เปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี แต่ต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง เพื่อป้องกันการย้ายหน่วยบริการโดยไม่จำเป็นและอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับบริการตามหลักการใกล้บ้าน
สอบถาม สายด่วน สปสช.
โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวและข้อมูลจาก
รัชดา รองโฆษกรัฐบาล

Must Read

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า เริ่มต้นปี 2654 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ การดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จํานวนทั้งสิ้น 1,136...
error: Alert: Content is protected !!