นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

115

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Film Space ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรายการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

การประกวดในครั้งนี้ มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประเภทคลิปวิดิโอ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประเภทประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 243 ผลงาน โดยคลิปวีดีโอ เรื่อง “FRIEND” ผลงานของนางสาวไอศูรย์ อวศรา เข็มทอง, นายชญานนท์ หงษ์ชูเวช, นายณัฐพนธ์ อินทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสัมมนา แคท ออดิทอเรียม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ผลงานครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ Special workshop ที่รวบรวมองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้าน Production ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม โดยมี อาจารย์ ร่วมกับ “Film space” เป็นโปรดิวเซอร์ คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษา จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ รู้สึกยินดีกับนักศึกษาและทีมงานทุกคน”


———————-
ทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

Facebook Comments