blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยรองโฆษกรัฐบาล เผยครอบครองจำหน่าย “โคเคน” ยังผิดกฎหมาย! แจงกฎกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดประกาศใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

รองโฆษกรัฐบาล เผยครอบครองจำหน่าย “โคเคน” ยังผิดกฎหมาย! แจงกฎกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดประกาศใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

-

รองโฆษกรัฐบาล เผยครอบครองจำหน่าย “โคเคน” ยังผิดกฎหมาย! แจงกฎกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดประกาศใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข การอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (มอร์ฟีน โคเคน เป็นต้น) พ.ศ. 2563 ขณะนี้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ารัฐ เปิดให้ครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้ จึงขอชี้แจงว่า กฎกระทรวงดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางราชการเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ทางราชการอื่น โดยกฎกระทรวงนี้ ไม่ได้เป็นการถอดมอร์ฟีน หรือ โคเคน  ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษแต่อย่างใด จึงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงในโลกออนไลน์ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎกระทรวงสาธารณสุข การอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  มีผลบังคับใช้ภายใน 240 วันนับจากวันที่ 16 พ.ย. 2563 ผู้จะขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม 2. เป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 3. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง โดยการขออนุญาตเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด เท่านั้น

“ในสังคมออนไลน์มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับกฎกระทรวงนี้เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลเปิดให้สามารถครอบครองหรือจำหน่าย มอร์ฟีน โคเคน ได้แล้ว จึงขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีไว้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น ผู้ที่ครอบครองหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ยังมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร และอย่าหลงเชื่อข่าวลวงว่าสามารถครอบครองหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ได้แล้ว” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!