blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

-

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่แถลงการณ์สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีแนวทางการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการจัด กิจกรรมเพื่อนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยจะรักษาและสืบสานกิจกรรมที่แสดงถึงศีลธรรมและประเพณี อันดีงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

จากการประชุมของทางคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงมีมติดังนี้

1. นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ตามความสมัครใจของตน ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ยกเลิก กิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

3. ยกเลิก การเก็บคะแนนเสื้อม่วง

4. ยกเลิก การเก็บคะแนนหัวเข็มขัด

5. ยกเลิก ฝ่ายปกครอง

6. ยกเลิก ฝ่ายเชียร์

ทั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะธํารงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรนักศึกษา ที่คํานึงถึงส่วนรวม และการรักษาประโยชน์โดยรวมของนักศึกษาทั่วกัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง กิจกรรมที่จะดําเนินการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ ที่นี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

bvPbzI.jpg

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!