ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นหน่วยงานให้ความรู้เกษตรกรแก้ปัญหาการระบาดอลายจุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการเกษตรจังหวัดให้ข้อมูลโดยละเอียดกับเกษตรกร พร้อมทั้งเชิญกรมวิชาการเกษตรมาให้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

     นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้ระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งนับว่าเป็นอุบัติใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้เกิดการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง ที่มีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดจำนวนมาก

     โดยตัวหนอนจะกัดกินยอดข้าวโพดในช่วงที่ข้าวโพดมีอายุระหว่าง 7-30 วัน จนทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หากไม่มีการป้องกันละกำจัดก็จะสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากช่วงที่จะกลายเป็นผีเสื้อสามารถวางไข่ได้ 1,500-2,000 ฟอง ภายใน 7 วัน และในช่วงกลางคืนสามารถบินได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร ทำให้แพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ตัวหนอนยังสามารถทำลายพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ได้อีกกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ยาสูบ มะเขือเทศ กระเทียม กล้วย และพืชผักอื่นๆ

      สำหรับการป้องกันและกำจัดตัวหนอน ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ หากพบเจอตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ให้ทำลายทิ้ง รวมถึงใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์เคอร์สตา หรือปล่อยแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชรฆาต แตนเบียน เพื่อกำจัดตัวหนอน หากพบการระบาดมากสามารถใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดได้ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะจะทำให้ตัวหนอนเกิดการดื้อยาได้

     ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ขอให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดทำข้อมูลโดยละเอียด แจ้งเกษตรกรผ่านหอกระจายข่าว และในทุกช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ รวมทั้งขอให้เชิญกรมวิชาการเกษตรมาพูดคุย เพื่อหามาตรการในเชิงป้องกันที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และเชิญจังหวัดอื่นที่ประสบปัญหามาร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการป้องกันและกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่