blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

-

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562-2563 เป็นครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศกําหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันรายงานตัว)

-เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารายงานตัว ตามประกาศ เรื่อง กําหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1)

-บัณฑิตแต่ละคณะ ฝึกซ้อมกับกรรมการของคณะ ณ สถานที่ที่คณะกําหนด

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 3)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมใหญ่ สวมครุยวิทยฐานะ)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 กําหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blank blank

blank

Must Read

“หมอมนูญ” เผยเทคโนโลยีใหม่ “วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด” ตัวแรกของโลก เผยข้อดีสามารถกระจายให้คนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น

"หมอมนูญ" เผยเทคโนโลยีใหม่ "วัคซีนโควิดแบบสูดเข้าปอด" ตัวแรกของโลก เผยข้อดีสามารถกระจายให้คนจำนวนมากได้ในเวลาอันสั้น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC" ระบุว่า วัคซีนแคนซิโน (CanSino) ของประเทศจีน ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยฝากอะดีโนไวรัสชนิด 5 (Adenovirus...
error: Alert: Content is protected !!