กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

blank

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562-2563 เป็นครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศกําหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันรายงานตัว)

-เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารายงานตัว ตามประกาศ เรื่อง กําหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1)

-บัณฑิตแต่ละคณะ ฝึกซ้อมกับกรรมการของคณะ ณ สถานที่ที่คณะกําหนด

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 3)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมใหญ่ สวมครุยวิทยฐานะ)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

-ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 กําหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blank blank

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments