สธ. เปิดรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำโควิด-19 เตรียมลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน

929

สธ. เปิดรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำโควิด-19 เตรียมลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบลดจำนวนวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน สำหรับชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น จีน ,เวียดนาม, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง ยังคงใช้ระเวลากักตัว เพื่อติดตามอาการ 14 วัน เช่นเดิม ทั้งนี้ได้เตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป