นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” ด้านกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา

1891

นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” ด้านกระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา

     กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หลังเข้าพรรษาปีที่แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศนับหมื่นล้านบาท

     นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

     นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษาของทุกปี”เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ประพฤติดี ด้วยการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนทุกคนสามารถเริ่มลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อนำไปสู่การลดเหล้าตลอดชีวิต

     ในปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดังนี้ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” ท่านได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทย ซึ่งการติดสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ของหลากหลายโรค เพราะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และความยากจน อันส่งผลกระทบ ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

     ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน ได้ดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ตามความรุนแรงของปัญหา สร้างความตระหนักถึงปัญหาการดื่มให้กับประชาชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษ ภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     สำหรับกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562  กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายต่างๆ จะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

     ส่วน นายสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า คนไทยเข้าร่วมการงดเหล้าเข้าพรรษา ประมาณ 70-80 % ของจำนวนนักดื่ม และประมาณ 30-40 % สามารถงดเหล้าครบพรรษา ทำให้ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท (ค่าเหล้าคนไทยปีละกว่า 3 แสนล้านบาท) แต่ที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้ คือ เป็นการคืนความสุขไปสู่ครอบครัวไทยจำนวนมาก เพราะสามารถเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้าคืนให้ครอบครัว ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันทั้งครอบครัว หากสนใจร่วมกิจกรรม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign

ข่าว เชียงใหม่ร้อยแปด

Facebook Comments