Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เริ่มบังคับใช้แล้ว "ใบสั่งรูปแบบใหม่" จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร หรือสถานีตำรวจก็ได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป

เริ่มบังคับใช้แล้ว “ใบสั่งรูปแบบใหม่” จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร หรือสถานีตำรวจก็ได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป

-

เริ่มบังคับใช้แล้ว “ใบสั่งรูปแบบใหม่” จ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร หรือสถานีตำรวจก็ได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป

“ใบสั่ง” มี 2 แบบ คือ ใบสั่ง สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

-แผ่นที่ 1 เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

-แผ่นที่ 2 เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-แผ่นที่ 3 เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน

-แผ่นที่ 4 เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง

160458705170

160458706661

ใบสั่ง สำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ มีชุดละ 2 แผ่น

-แผ่นที่ 1 ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับ ผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ

-แผ่นที่ 2 ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง

ผู้กระทำผิดสามารถชำระค่าปรับ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านแอปพลิเคชัน KTB net bank ใบสั่งมีอายุ 7 วัน หรือหากผู้กระทำผิดต้องการจ่ายเงินค่าปรับที่สถานีตำรวจท้องที่ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

หากประชาชนเห็นว่าการแจ้งข้อหาจราจร หรือการออกใบสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถปฎิเสธข้อหาได้ซึ่งตำรวจจะบันทึกข้อมูลการปฏิเสธด้านหลังใบสั่ง โดยมีเหตุผล คือ ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา,ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ในขณะที่เกิดเหตุ, รถยนต์คันที่เกิดเหตุมิใช่รถของตนเอง

ผู้ได้รับใบสั่ง ต้องนำใบสั่งและพยานหลักฐานไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสั่ง หรือแจ้งต่อพนักงานสอบสวน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง ซึ่งหากผู้ได้รับใบสั่งไม่ได้กระทำผิดจริง จะดำเนินการยกเลิกให้

post
post2

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!