ศาลสั่งปรับ “เจมส์ ประสิทธิ์” แกนนำนักศึกษา มช. 6,000 บาท คดีจัดแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทน ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

984

ศาลสั่งปรับ “เจมส์ ประสิทธิ์” แกนนำนักศึกษา มช. 6,000 บาท คดีจัดแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทน ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

วันที่ 6 พ.ย. 63 เว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า เมื่อเวลา 9.00 น. ศาลแขวงเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ หรือ “เจมส์” นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่ม “สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย” ถูกอัยการฟ้องในข้อหา “เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง” ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10 จากกิจกรรมแฟลชม็อบ #ไม่ถอยไม่ทน ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณลานประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

ศาลแขวงเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาโดยสรุปว่า ศาลพิเคราะห์ว่าตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาตรา 10 วรรคสอง ระบุว่า “ให้ถือว่าผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง” และ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้โพสต์เชิญชวนดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่าจำเลยเป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้หนักแน่นตามฟ้อง

ส่วนพยานโจทก์ตำรวจ 3 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามหน้าที่น่าเชื่อถือ ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยหรือมีส่วนได้เสียในคดี พยานหลักฐานจำเลยยังไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ พิพากษาลงโทษปรับจำเลยเป็นเงินจำนวน 9,000 บาท แต่คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ให้ลดโทษปรับ 1 ใน 3 คงเหลือโทษปรับเป็นจำนวน 6,000 บาท หลังฟังคำพิพากษาจำเลยได้ทำการจ่ายค่าปรับต่อศาล แต่ยังคงประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อไป