Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ศาลสั่งปรับ "เจมส์ ประสิทธิ์" แกนนำนักศึกษา มช. 6,000 บาท คดีจัดแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทน ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

ศาลสั่งปรับ “เจมส์ ประสิทธิ์” แกนนำนักศึกษา มช. 6,000 บาท คดีจัดแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทน ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

-


ศาลสั่งปรับ “เจมส์ ประสิทธิ์” แกนนำนักศึกษา มช. 6,000 บาท คดีจัดแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทน ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

วันที่ 6 พ.ย. 63 เว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า เมื่อเวลา 9.00 น. ศาลแขวงเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ หรือ “เจมส์” นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่ม “สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย” ถูกอัยการฟ้องในข้อหา “เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง” ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10 จากกิจกรรมแฟลชม็อบ #ไม่ถอยไม่ทน ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณลานประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62

ศาลแขวงเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาโดยสรุปว่า ศาลพิเคราะห์ว่าตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาตรา 10 วรรคสอง ระบุว่า “ให้ถือว่าผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง” และ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้โพสต์เชิญชวนดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่าจำเลยเป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้หนักแน่นตามฟ้อง

ส่วนพยานโจทก์ตำรวจ 3 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามหน้าที่น่าเชื่อถือ ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยหรือมีส่วนได้เสียในคดี พยานหลักฐานจำเลยยังไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ พิพากษาลงโทษปรับจำเลยเป็นเงินจำนวน 9,000 บาท แต่คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ให้ลดโทษปรับ 1 ใน 3 คงเหลือโทษปรับเป็นจำนวน 6,000 บาท หลังฟังคำพิพากษาจำเลยได้ทำการจ่ายค่าปรับต่อศาล แต่ยังคงประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อไป

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง...
error: Alert: Content is protected !!