blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยคลังเอาจริง! ประสานตำรวจเอาผิดร้านค้าทุจริตโครงการ "คนละครึ่ง" เผยกระแสตอบรับดีมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 5,815.37 ล้านบาท

คลังเอาจริง! ประสานตำรวจเอาผิดร้านค้าทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” เผยกระแสตอบรับดีมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 5,815.37 ล้านบาท

-

คลังเอาจริง! ประสานตำรวจเอาผิดร้านค้าทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” เผยกระแสตอบรับดีมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 5,815.37 ล้านบาท

นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าพบ พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) นำส่งข้อมูลสำหรับใช้ในการสืบสวนสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับร้านค้าจำนวน 3 ราย ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ

กระทรวงการคลังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องอุทธรณ์สำหรับโครงการคนละครึ่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขโครงการ ซึ่งในขณะนี้พบว่ามีร้านค้าจำนวน 3 ร้านค้า มีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการระงับสิทธิการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวแล้ว

โครงการคนละครึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยโดยเฉพาะหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มียอดใช้จ่ายสะสม 5,815.37 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,966.46 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 2,848.91 ล้านบาท จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ อย่าให้มีการดำเนินการไปในทางมิชอบ เพื่อมิให้ทำลายบรรยากาศของการดำเนินโครงการคนละครึ่ง

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม

เชียงใหม่ สั่งขยายเวลางดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ(On site) ไปจนถึง 31 ส.ค. 64 และให้งดการสั่งงานในรูปแบบรวมกลุ่ม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่...
error: Alert: Content is protected !!