เชียงใหม่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ประชาชน อาสาสมัคร ร่วมกันเก็บทำความสะอาดซากกระทงในลำน้ำปิง บริเวณประตูน้ำป่าแดด พบปริมาณลดลงถึง 54 เปอร์เซ็นต์

663

เชียงใหม่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ประชาชน อาสาสมัคร ร่วมกันเก็บทำความสะอาดซากกระทงในลำน้ำปิง บริเวณประตูน้ำป่าแดด พบปริมาณลดลงถึง 54 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 พ.ย.63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล .ป่าแดด .เมืองเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร และประชาชน กว่า 300 คน ระดมกำลังร่วมกันเก็บและทำความสะอาด ขยะสิ่งปฏิกูล วัชพืช และซากกระทงที่เกิดจากการจัดประเพณีลอยกระทงช่วงระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 63 จนถึงวันที่ 2 ต.ค.63 ที่ผ่านมา

ขณะที่ในปีนี้ พบว่าซากกระทงที่ลอยมาติดยังบริเวณประตูระบายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นกระทงที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุทางธรรมชาติเช่นต้นกล้วย ใบตอง และดอกไม้ต่างๆ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีการประดิษฐ์จากวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น โฟม และชิ้นส่วนพลาสติก จึงต้องมีการเก็บกู้ซากกระทงเหล่านี้เพื่อนำไปดำเนินการกำจัดให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งถือเป็นการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในลำน้ำปิงอีกด้วย

สำหรับในปีนี้จากการดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณของกระทงที่ถูกลอยลงในลำน้ำปิงปีนี้พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 26.96 ตัน หรือลดลง 54 เปอร์เซ็นต์ และจากการสำรวจพบว่าจำนวนซากกระทงของปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 98.70 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุจากโฟม 1.30 เปอร์เซ็นต์ โดยหลังการดำเนินการเก็บกู้และทำความสะอาดแล้วนั้น ก็จะมีการดำเนินการคัดแยกเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายให้ถูกต้องตามมาตรการในการปฏิบัติเหมือนดังเช่นทุกปีต่อไป