สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 63 นี้

6580

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 63 นี้

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

122582028 1699629303546413 8425661612172315335 o
122612409 1699629233546420 7740425492925630541 o
122666780 1699629420213068 7236091041682889475 o
ocsc2 153 page 001
ocsc2 153 page 002
ocsc2 153 page 003
ocsc2 153 page 004
ocsc2 153 page 005
ocsc2 153 page 006
ocsc2 153 page 007
ocsc2 153 page 008

Facebook Comments