ธปท.ภาคเหนือ เผยเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือน เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ

314

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผยเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือน เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ ผ่านช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้”

     เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ว่าภาพรวมปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แม้ภาคการบริโภคของเอกชนทรงตัวจากกำลังซื้อโดยรวมที่ยังคงอ่อนแอ แต่ได้ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง ส่วนตลาดแรงงานปรับดีขึ้น มีการจ้างงานดีขึ้นจากไตรมาสก่อน อัตราการว่างงานลดลง การลงทุนภาคเอกชนมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการก่อสร้าง โดยเฉพาะบ้านที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ส่วนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหลายแห่งลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และราคาค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่ามากนัก ด้านภาคการเกษตรกลับมาขยายตัว แต่ผลผลิตลดลงร้อยละ 3.6 จากปัญหาภัยแล้ง

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะต่อไปนั้น ยังคงเป็นห่วงในสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการบริโภค ผ่อนสั้น ดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะเป็นการฉุดรั้งการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งต้องนำไปชำระหนี้ จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ มาช่วยเหลือลูกหนี้ และหาทางออกให้กับลูกหนี้ ป้องกันการเกิดหนี้เสียในระบบ โดยสามารถติดตามมาตรการช่วยเหลือเพื่อหาทางออกหนี้สินได้ด้วยการค้นหาข้อมูลผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า “ทางด่วนแก้หนี้” และในกรณีที่เป็นหนี้เสียแล้ว ให้พิมพ์คำว่า “คลินิกแก้หนี้” จะมีช่องทางและขั้นตอนดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกราย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่