“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2563

4197

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” คว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2563

ในส่วนของรางวัลอื่นๆมีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

123228514 3593031960763929 3943373356364952136 o
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
cmu
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
cmu 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
cmu 2 tessabarn
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mju
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
mju 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
biryTz.jpg
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
bi8z2t.jpg
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา