รวมกิจกรรมต่างๆใน “งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563” ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63

4119

รวมกิจกรรมในงาน ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63

-วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 08.09-10.30 น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ,เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ำปิง : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, ท่าน้ำศรีโขง
-วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ที่ข่วงประตูท่าแพ
-วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 18.30 น. กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง บริเวณรอบคูเมืองด้านใน
-วันที่ 31 ต.ค. – 1พ.ย. 63 เวลา 19.00-23.00 น. กิจกรรม ลานโกมล้านนา, ซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
-วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 19.00 น. การประกวด หนูน้อยยี่เป็งรอบชิงชนะเลิศ ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
-วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 เวลา 19.00-23.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตร ยี่เป็ง ณ ข่วงประตูท่าแพ
-วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 เวลา 19.00-23.00 น. การประดับโคมไปตกแต่งเมือง รอบคูเมืองเชียงใหม่
-วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 19.00-22.00 น. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ณ ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
-วันที่ 31 ต.ค. – 1  พ.ย. 63 เวลา 19.00-21.00 น. การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคูเมือง ประตูเมือง และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
-วันที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 18.00 น. พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การประกวดกระทงใหญ่ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

หมายเหตุ
– เชิญชวนแต่งการด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรม
– กรุณาให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม
– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม