ไชยปราการเข้ม! เฝ้าระวังแนวชายแดน ตรวจตราต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19 

blank

ไชยปราการเข้ม! เฝ้าระวังแนวชายแดน ตรวจตราต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ รพ.สต.สันติวนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 (ฐานปฏิบัติการบ้านสินชัย) เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (จุดตรวจฝาง) ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ

122751922 215318766779887 4592676339273455954 o

การปฏิบัติ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบุคคลต่างด้าวที่อาจเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจ/จุดสกัด หย่อมบ้านสินชัย ม. 6 (บ้านถ้ำง๊อบ) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งอำเภอไชยปราการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

122702550 215318783446552 4320867305188033269 o

นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันลาดตระเวนบริเวณป่าหย่อมบ้านผาแดง ม.6 (บ้านถ้ำง๊อบ) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะเกิดจากผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

122720934 215318773446553 8571286118090953893 o122962021 215318706779893 6078276451176738905 o

ข้อมูล : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่