blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 นี้

เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 นี้

-

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอหางดง และวัดต้นเกว๋น จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 มุ่งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับยกระดับการท่องเที่ยว และสร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับอำเภอหางดง และวัดต้นเกว๋น จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์  มรดกภูมิปัญญา พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับรายได้ พัฒนาการการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมอีกด้วย

S 26345476

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเอาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในระดับสากล มีประเพณีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ โดยเฉพาะการจัดงานประเพณียี่เป็งของชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาล อันจะทำให้เกิดการส่งเสริมสร้างสรรค์คุณค่าและความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน

S 26345478

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจุดผางประทีป นิทรรศการยี่เป็งล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนา การแสดงแสงสีเสียง “เล่าขานตำนานยี่เป็ง” กาดหมั้วครัวเมืองของกิ๋นลำ การฟ้อนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงการเทศน์มหาชาติเรื่องเวสสันดรชาดก และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานได้ที่วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายนนี้

blank

Must Read

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม...

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ...
error: Alert: Content is protected !!