คืบหน้า “รถไฟฟ้าเชียงใหม่” ล่าสุด รฟม.เตรียมลงสำรวจพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

10758

คืบหน้า “รถไฟฟ้าเชียงใหม่” ล่าสุด รฟม.เตรียมลงสำรวจพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้า “รถไฟฟ้าเชียงใหม่” ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่า จะดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียด ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สาย สีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) รวมระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้กลุ่มที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจาก ถนนโชตนา บริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสิ้นสุดบริเวณเส้นทางไปอำเภอหางดง บริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี

แผนผังรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง

     ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้รายงานผลสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต หนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่

     ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความก้าวหน้าร้อยละ 90.00 ตามแผน และงานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการทางวิ่งระดับพื้นดินในเดือนกรกฎาคม 2567 และเปิดให้บริการทางวิ่งระดับทั้งพื้นดินและใต้ดินในเดือนมกราคม 2570

คืบหน้ารถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุม ครม.เผยการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 40

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย