แอป FoodChoice พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

69

แอป FoodChoice พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ปัจจุบันเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก และยังพบปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และ สสส. จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน FoodChoice ซึ่งเป็นแอปที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ขั้นตอนใช้งานไม่ยาก เพียงดาวน์โหลดแอป FoodChoice เพื่อใช้สแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนั้นข้อมูลโภชนาการทางอาหารจะปรากฏขึ้น

สีเขียว : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด

สีเหลือง : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

สีแดง : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด

สีฟ้า : ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดี แต่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาก

เพียงเท่านี้…คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เลือกซื้ออาหารให้ลูก ๆ ได้อย่างสบายใจ

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า