Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

-

รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

วันนี้ 8 ก.ค. 2562 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

“ผมว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กรายนี้เข้าข่ายเป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องรับโทษ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) บัญญัติว่า..ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
กรณนี้ผมมิได้คิดซ้ำเติม แต่อยากให้สังคมตระหนักรู้ว่า นอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจตามมาตรา ๒๓ แล้ว ยังต้องรับโทษกรณีที่เป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดอีกด้วย เพื่อจะได้ไปอธิบายเด็กในกำกับหรือปกครองว่าไม่สามารถให้ตามที่เด็กร้องขอได้ เพราะมันผิดกฎ รวมถึงจะทำให้กลุ่มพ่อแม่รังแกฉันโดยรู้เท่าไม่ถึงการจะได้ให้ความระมัดระวังมากขึ้นครับ”
——
ที่มาต้นฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป Video) เผยคลิปเด็กอายุ 13 ปี ซิ่งบิ๊กไบค์ 1,000 ซีซี ชนสนั่นรถขาด 2 ท่อน หน้าตลาดศรีอรุณ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ด้านพี่สาวโพสต์ขอโทษ โอดคนรุมแช่งให้น้องตาย

Must Read

สธ.เผยผลสอบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ไม่มี VIP แทรกคิว ย้ำทุกคนที่ได้รับการฉีดอยู่ในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สธ.เผยผลสอบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ไม่มี VIP แทรกคิว ย้ำทุกคนที่ได้รับการฉีดอยู่ในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวถึงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีจังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนให้ VIP ก่อนบุคลากรทางการแพทย์ ว่า...