Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

-

รองปลัดฯ ยุติธรรม โพสต์ระบุเด็ก 13 ขี่บิ๊กไบค์ พ่อแม่ทำผิดต้องรับโทษ ยอมให้เด็กเสี่ยง

วันนี้ 8 ก.ค. 2562 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

“ผมว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กรายนี้เข้าข่ายเป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องรับโทษ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) บัญญัติว่า..ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
กรณนี้ผมมิได้คิดซ้ำเติม แต่อยากให้สังคมตระหนักรู้ว่า นอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจตามมาตรา ๒๓ แล้ว ยังต้องรับโทษกรณีที่เป็นผู้ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดอีกด้วย เพื่อจะได้ไปอธิบายเด็กในกำกับหรือปกครองว่าไม่สามารถให้ตามที่เด็กร้องขอได้ เพราะมันผิดกฎ รวมถึงจะทำให้กลุ่มพ่อแม่รังแกฉันโดยรู้เท่าไม่ถึงการจะได้ให้ความระมัดระวังมากขึ้นครับ”
——
ที่มาต้นฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป Video) เผยคลิปเด็กอายุ 13 ปี ซิ่งบิ๊กไบค์ 1,000 ซีซี ชนสนั่นรถขาด 2 ท่อน หน้าตลาดศรีอรุณ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ด้านพี่สาวโพสต์ขอโทษ โอดคนรุมแช่งให้น้องตาย

Must Read

เผยพิษ ‘โนอึล’ 22 จังหวัด ได้รับผลกระทบ ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

22 จังหวัด ได้รับผลกระทบจาก “โนอึล” ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า อิทธิพลพายุ “โนอึล” ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ รวม 22...
error: Alert: Content is protected !!