Home ข่าวทั่วไทย เตือนประชาชน เลี่ยงการกินดื่มโดยใช้ ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงโรคติดต่อที่มากับน้ำลาย

เตือนประชาชน เลี่ยงการกินดื่มโดยใช้ ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงโรคติดต่อที่มากับน้ำลาย

-

กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชน เลี่ยงการกินดื่มโดยใช้ ช้อน หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เสี่ยงโรคติดต่อที่มากับน้ำลาย

     นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการกินดื่ม โดยใช้ ช้อนส้อม หลอด แก้วน้ำร่วมกัน เพราะอาจติดเชื้อโรคผ่านทางน้ำลายได้ อาทิ ไวรัสตับอักเสบ เอ และบี  โรคมือ เท้า ปาก เริม คางทูม รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีแผลหรือเชื้อราในปาก เหงือกและฟันอักเสบ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงของเชื้อโรค และภูมิต้านทานของแต่ละคน

     “สำหรับวิธีการป้องกันขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนส้อม หลอด แก้วน้ำ ร่วมกันกับผู้อื่น หากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง รวมถึงรักษาสุขอนามัยและความสะอาดส่วนบุคคล โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย ไอ จาม หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว

ข้อมูล : กระทรวงสาธารณะสุข

ข่าว เชียงใหม่ร้อยแปด

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!