blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

-

blank

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน สำหรับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
blank
blank

blank blank blank blank

blank

Must Read

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64

‘บิ๊กตู่’ แถลงอัปเดตโควิด-ความสำเร็จของไทย เผยไทยมีวัคซีนโควิดใช้กลางปี 64 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเรื่องโควิดและความสำเร็จของประเทศไทย โดยระบุว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้ ผมขออัพเดทให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางที่ประเทศไทยของเรากำลังเดินไปข้างหน้า ในภาวะการณ์ที่เรายังจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำลายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของทั้งโลก ตอนนี้ โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดมา ปัจจุบันนี้ แต่ละวัน หลายประเทศในยุโรปและที่อื่น ๆ มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตเกือบพันคนต่อวัน นับว่าเป็นวิกฤตที่ทำให้ประเทศต่าง...