blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยดีเดย์วันนี้! จ่ายเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จาก 800 เป็น 1,000 บาท ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดีเดย์วันนี้! จ่ายเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จาก 800 เป็น 1,000 บาท ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-

ดีเดย์วันนี้ 24 ตุลา จ่ายเบี้ยพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน จาก 800 เป็น 1,000 บาท ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ให้กับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน จากเดิม 800 บาท/เดือน ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน สำหรับการจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด คือ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
blank

Must Read

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64 ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 กรอบวงเงิน 6,869 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 6,720 ล้านบาท และค่าดำเนินการของ ธ.ก.ส....
error: Alert: Content is protected !!