ดีเดย์วันนี้! จ่ายเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จาก 800 เป็น 1,000 บาท ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

blank

ดีเดย์วันนี้ 24 ตุลา จ่ายเบี้ยพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน จาก 800 เป็น 1,000 บาท ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ให้กับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน จากเดิม 800 บาท/เดือน ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน สำหรับการจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด คือ ทุกวันที่ 10 ของเดือน