สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

498

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง ให้ผลลบ 7,816 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างรอผล 2,791 ตัวอย่าง เผยประชาชนให้ความร่วมมือดี มีการสวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 95 มีการเว้นระยะห่างเมื่อเข้าตลาด ห้าง ร้านค้าร้อยละ 85 รวมถึงร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการร้อยละ 100

bk8i58.jpg

Facebook Comments