blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้องค์กรนักศึกษา ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ยกเลิก "รับน้อง" ที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

องค์กรนักศึกษา ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ยกเลิก “รับน้อง” ที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

-

องค์กรนักศึกษา ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ยกเลิก “รับน้อง” ที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์กรนักศึกษา ออกแถลงการณ์องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ของนักศึกษา

โดยระบุว่า ตามหลักการปกครองของประเทศไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นระบอบการปกครอง ที่ประชาชนถือเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยโดยชอบธรรมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยจะไม่มี ผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธินักศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืน ขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธิของนักศึกษา ทั้งนี้ ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใน มหาวิทยาลัยย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่อํานาจนิยมเผด็จการซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

ทั้งนี้ทางองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การ นักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์ เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

blank

blank

Must Read

ธารน้ำใจหลั่งไหล ช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทหาร มทบ.33 ร่วมกับพี่น้องชาวอมก๋อย นำพืชผลการเกษตรกว่า 10 ตัน พร้อมข้าวกล่องและสิ่งของ บริจาคชาวบ้าน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด

ธารน้ำใจหลังไหล ช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทหาร มทบ.33 ร่วมกับพี่น้องชาวอมก๋อย นำพืชผลการเกษตรกว่า 10 ตัน พร้อมข้าวกล่องและสิ่งของ บริจาคชาวบ้าน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งในวันนี้ทางกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมกับทางภาคประชาชนชาวอำเภออมก๋อย และชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันทำกิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติโควิด-19...
error: Alert: Content is protected !!