“Thailand By UTMB ณ ดอยอินทนนท์พร้อมเดินหน้าแสดงศักยภาพก่อนใครในปลายตุลาคมนี้”

224

IMG 9679“Thailand By UTMB ณ ดอยอินทนนท์พร้อมเดินหน้าแสดงศักยภาพก่อนใครในปลายตุลาคมนี้” โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของการแข่งขันวิ่งเทรล Thailand by UTMB ซึ่งเป็น 1 ใน 6 สนามทั่วโลกของซีรีย์ Ultra Trait Mont Blanc หรือ UTMB โดยจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ระยะทาง คือ ระยะทาง 170 กิโลเมตร, 120 กิโลเมตร, 80 กิโลเมตร, 25 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งได้จัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว โดยในปีนี้ การจัดแข่งขันจะเพิ่มรูปแบบ New Normal Race เป็นการจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบวงกว้างไป ทั่วโลก รายการแข่งขันอื่นๆ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป แต่สําหรับประเทศไทยนับว่าเป็นโอกาส อันดีที่จะได้แสดงศักยภาพทางด้านสาธารณสุข และความสามารถในการจัดกีฬามวลชน ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

IMG 9680

  ในปัจจุบันการวิ่งเทรลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้กับจังหวัดเชียงใหม่และชาวบ้าน ในพื้นที่มากกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งการจัดครั้งนี้ ทางผู้จัดจะมีการนําระบบที่สามารถติดตามนักวิ่งได้ ทุกช่วงระยะการวิ่งมาใช้ในการแข่งขันด้วย นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ตลอดระยะเวลา การแข่งขันทั้ง 3 วัน

IMG 9683

   สําหรับการวิ่งเทรล Thailand by UTMB เป็นการแข่งขันที่มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยจุดสูงสุดของเส้นทางประมาณ 2,100 เมตร และต่ําสุดประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามระดับความสูง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ และม้ง หรือแปลงเกษตรตามโครงการหลวงในพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น ทุ่งดอกเบญจมาศ ไร่กาแฟ ไร่สตอร์เบอรี่ และ นาข้าวขั้นบันได นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การแข่งขันรายการนี้ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการปฏิบัติงาน อาทิ เส้นทางเดินดับไฟป่า ทางลาดตระเวน หรือเป็นแนวกันไฟ สุดท้ายเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ที่สําคัญของประเทศในอนาคตต่อไปผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลการแข่งขันได้ที่

https://www.runningconnect.com/event/TUTMB๒๐๒๐

IMG 9681IMG 9682IMG 9684IMG 9685IMG 9686