blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เวียงแหงเข้ม! ตั้งจุดตรวจป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เวียงแหงเข้ม! ตั้งจุดตรวจป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

-

เวียงแหงเข้ม! ตั้งจุดตรวจป้องกันต่างด้าวลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการนายอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอวียงแหง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแหง, เจ้าหน้าที่ร้อยทหารม้า ที่1(ฐานพระธาตุแสนไห) ตั้งจุดตรวจบริเวณด่านตรวจยาเสพติดบ้านเมืองแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลด่างด้าว และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

blank blank blank blank blank blank

ข้อมูล-ภาพ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

ปิดอย่างเป็นทางการ! โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสู้ภัยโควิด

ปิดอย่างเป็นทางการ! "โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุน  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ค.64 ที่บริเวณห้องโซนบี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล...
error: Alert: Content is protected !!