มช. ออกประกาศไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยทุกๆด้าน หากนักศึกษาถูกหมายเรียกหรือหมายจับ ให้แจ้งได้ทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

2880

มช. ออกประกาศไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยทุกๆด้าน หากนักศึกษาถูกหมายเรียกหรือหมายจับ ให้แจ้งได้ทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก “กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้โพสต์ระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์เคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้น และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงออกทางการเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และห่วงใยสวัสดิภาพของนักศึกษาทุก ๆ คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเหิดจากฝ่ายใดๆ และขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยต่อการใช้สิทธิของนักศึกษาในฐานะพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกับคณบดีคณะต่าง ๆ และมอบหมายให้ทุกคณะติดตามสถานการณ์ และดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยทุกด้านแก่นักศึกษาทุกคน รวมถึงกรณีที่จะต้องเข้าไปดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมให้กับนักศึกษา

ในกรณีนี้นักศึกษาคนใดได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หรือมีหมายใด ๆ เช่น หมายเรียก หมายจับ ให้รีบติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โทร 090-8925623 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ลงชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจอยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563