ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40 ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์

248

ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40 ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ 

ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ ที่เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม เพราะล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสร้างหลักประกันให้กับท่าน

สำหรับอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่เป็นดังนี้

ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท และเดือนละ 100 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพ เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท) และเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น 8,000 บาท (เดิม 3,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต

ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในช่วง 1 ปี ก่อนเดือนที่เสียชีวิต

 

ที่มา: facebook ไทยคู่ฟ้า