Home ข่าวทั่วไทย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นเรื่องเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นเรื่องเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

-

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นเรื่องเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปี

สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2563 สำนักงานประกันสังคมจะให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-9562500 ถึง 2510 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (เนื่องจากปี 2563 เป็นปีแรกในการดำเนินการ ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจองสิทธิ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทรสายด่วน 1460

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CyDSoVWRF9leMXQ_nLXHyNKn-Xk0hz1ch2xw3naKu-8XUA/viewform

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!