ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รณรงค์ปล่อยโคมปลอดภัย ในเทศกาลยี่เป็ง

239

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รณรงค์ปล่อยโคมปลอดภัย ในเทศกาลยี่เป็ง

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เน้นย้ำการปล่อยโคมลอย/โคมควัน ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ขอให้ยึดปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่และ พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) อย่างเคร่งครัด โดยห้ามปล่อยเด็ดขาดในพื้นที่ 5 อำเภอ หรือ Toffy Zone

IMG 1143

วันนี้ (14 ต.ค. 63) นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ แถลงต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งว่า ขอให้ยึดปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่คือ ไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลุมกันขึ้นไปสู่อากาศ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกตำบล อำเภอหางดง ครอบคลุมทุกตำบล อำเภอสารภี 4 ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม 3 ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย 1 ตำบลคือตำบลหนองหาร ซึ่งพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศดังกล่าว มาจากการกำหนดระยะจากสนามบินไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ6 กิโลเมตร และแนววิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน โดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ 15 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายห่อลูกอม หรือที่เรียกกันว่า Toffy Zone

IMG 1190

ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 เรื่องมาตรการป้องกันและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ที่ได้มีสาระสำคัญถึงการกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคม กำหนดชนิด ขนาด จำนวน รวมถึงสีของโคมควัน ที่ขอความร่วมมือให้ใช้สีที่ฉูดฉาด และไม่ใช่สีที่คล้ายคลึงกันกับท้องฟ้า นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดระยะเวลาในการจุดหรือปล่อย โดยในคืนวันลอยกระทงเล็ก 31 ตุลาคม 2563 และวันลอยกระทงใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สามารถปล่อยได้ระหว่างเวลา 19.00 น. – 01.00 น. แต่ต้องทำการขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 15 วัน เพื่อจะได้แจ้งมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน 7 วัน เพื่อจะได้ออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ต่อไป

IMG 1206
IMG 1130

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่