เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงปัญหาปรากฎการณ์ยูโทรฟิคเคชั่น ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาภายใน 4 วัน

692

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงปัญหาปรากฎการณ์ยูโทรฟิคเคชั่น ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาภายใน 4 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับนายพิสิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ส จำกัด และนายนคร โยธาวงศ์ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเห็นถึงปัญหาปรากฎการณ์ยูโทรฟิคเคชั่น หรือสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินแพร่กระจายเหนือน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณแจ่งกะต้ำ จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สิ่งมีชีวิตตาย ทางบริษัทฯ ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบเชิงประจักษ์ และกำจัดภายใน 4 วัน โดยใช้จุลินทรีย์คุณภาพสูงผลิตจากธรรมชาติ ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นลงในคูเมือง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ได้มีระบบนิเวศน์แบบสมบูรณ์อย่างยั่งยืน น้ำในคูเมืองกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมรอบคูเมืองได้อย่างลงตัว เตรียมรองรับการท่องเที่ยวเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2563 นี้

S 958497
S 64176182
S 64176184
S 958487
S 958489
S 958490
S 958491
S 958492
S 958494
S 958496