Home ข่าวทั่วไทย ครม. อนุมัติ "พ.ร.บ.พืชกระท่อม" ห้ามโฆษณา ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเสพแบบ 4 คูณ 100

ครม. อนุมัติ “พ.ร.บ.พืชกระท่อม” ห้ามโฆษณา ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเสพแบบ 4 คูณ 100

-

ครม. อนุมัติ “พ.ร.บ.พืชกระท่อม” ห้ามโฆษณา ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเสพแบบ 4 คูณ 100

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะมากำหนดมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด เป็นผลตามมาหลังจากที่ ครม.ได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เพิกถอนพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในครั้งนั้นว่า หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติด ควรมีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะ จึงเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมประกอบด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือ ยินยอมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีขายพืชกระท่อม ห้ามไม่ให้ ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก รวมทั้งขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเร่ขาย และห้ามไม่ให้โฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระท่อมด้วย
นอกจากนี้ยังห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปเสพพืชกระท่อมโดยนำไปผสมกับยา ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์อื่น ในลักษณะที่เรียกว่า 4 คูณ 100 และห้ามไม่ให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม

อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับ 1.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.ยาที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยยา 3. อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และ 4. เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!