Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ (มีคลิป Video) ชาวเชียงใหม่จาก 4 อำเภอ ในเขต 8 ชุมนุมหน้าสำนักงาน กกต.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่...

(มีคลิป Video) ชาวเชียงใหม่จาก 4 อำเภอ ในเขต 8 ชุมนุมหน้าสำนักงาน กกต.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ หลังศาลตัดสินให้ ‘สุรพล’ พ้นคดี

-

(มีคลิป Video) ชาวเชียงใหม่จาก 4 อำเภอ ในเขต 8 รวมตัวชุมนุมหน้าสำนักงาน กกต.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ หลังศาลตัดสินให้ ‘สุรพล’ พ้นคดี พร้อมเผาพวงหรีดไว้อาลัยให้กับคณะกรรม กกต. เร่งรัดภายใน 7 วันต้องได้คำตอบ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (9 ต.ค. 63) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้านเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง , อำเภอดอยหล่อ , อำเภอ สันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จำนวนประมาณ 400 คน นำโดยนายพิชิต ตามูล หรือดาบชิต แกนนำคนเสื้อแดงเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเป็นธรรมและคืนคะแนนเสียงให้กับประชาชนและนายสุพล เกียรติไชยากร ผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย หลังจากที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง แต่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกคำร้องดังกล่าว โดยมีนายทองเนตร ดูใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับมอบจดหมายดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการเผาพวงหรีด เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

โดยหนังสือดังกล่าวมีใจความสำคัญคือ หลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกคำร้องของคณะกรรมการ กกต. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายสุพล เกียรติไชยากร ผู้ชนะการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ไม่ได้กระทำการอันเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง และไม่ได้กระทำการอันเป็นการทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม และการใช้อำนาจตามมาตรา 225 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการ กกต. ไม่ได้กระทำตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่งรีบดำเนินการ อันเป็นข้อสงสัยเคลือบแคลงแก่ประชาชน ในพื้นที่ถึงความชอบด้วยกฎหมาย และไม่เชื่อมั่นในการกระทำของคณะกรรมการ กกต. อีกต่อไป

ดังนั้นทางกลุ่มราษฎร์ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง , อำเภอดอยหล่อ , อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จึงมีหนังสือเพื่อแจ้งว่าไม่ยอมรับการกระทำ ดังกล่าวของคณะกรรมการ กกต. คะแนนเสียงของกลุ่มไม่สูญเสียหรือเป็นโมฆะ และเพื่อเป็นการ แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้สำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเป็นธรรมแก่นาย สุพล เกียรติไชยากร ผู้แทนราษฎรที่แท้จริงของราษฎรเขต 8 และหากสำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงนิ่งเฉยไม่ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าว อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญของเสียงเรียกร้องดังกล่าว กลุ่มประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ จะยกระดับการเรียกร้องเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่สังคมและจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และหากทางสำนักงาน กกต. จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการไปแล้วเกิดผลเป็นประการใด ขอท่าน ผู้อำนวยการได้ประกาศให้แก่ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ให้รับทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วย

โดยทาง ด้านนายพิชิต ตามูล หรือดาบชิต เปิดเผยว่า การรวมตัวกันในวันนี้เป็นการเรียกร้องทวงถามสิทธิ์ ในการเลือกผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ถึงในครั้งแรกนั้นประชาชนได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็น ผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ แต่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง และได้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่ภายหลังทางศาลฎีกาได้มีการพิจารณาแล้วยกคำร้องกรณีดังกล่าว ซึ่งในวันนี้นางประชาชนจึงได้มารวมตัวกันเพื่อต้องการให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตอบคำถามกับสังคมเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ว่าสิทธิของประชาชนเหล่านี้จะอยู่ตรงไหน และจะให้ความเป็นธรรมอย่างไรกับประชาชน และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะให้ความเป็นธรรมและคืนคะแนนเสียงให้กับประชาชนได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากมีการเรียนหนังสือในวันนี้ ทางกลุ่มชาวบ้านจะให้เวลาทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งหากไม่ได้คำตอบในอาทิตย์หน้าเราจะมารวมตัวกันมาอีกครั้ง เพื่อติดตามทวงถามคำตอบต่อไป

อย่างไรก็ตามภายหลังการชุมนุมครั้งนี้ ทางด้าน นายทองเนตร ดูใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสือที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนำมายื่นให้ พร้อมทั้งได้เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงาน กก.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้รับหนังสือคำร้องจากผู้นำในการมายื่นหนังสือแล้ว ก็จะได้ส่งหนังสือนี้ไปให้ทางสำนักงาน กก.ดำเนินการตรวจสอบภายในวันนี้ แต่ในส่วนของการที่จะพิจารณาของ กก.นั้น ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทางสำนักงาน กก.จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีอำนาจในการที่จะไปเร่งรัดได้ ซึ่งในส่วนของกรอบเวลาที่ทางชาวบ้านและกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่าต้องดำเนินการให้ได้คำตอบภายใน 7 วันนั้น ทางตนก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากในเรื่องของการประชุม กก.นั้นก็มีระเบียบวาระเยอะ และยังมีเรื่องของการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลท้องถิ่นอยู่ ถ้าหากพอมีเวลาก็อาจจะนำเรื่องดังกล่าวแทรกเข้าไปในการประชุมพิจารณาได้

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!