เคาะมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท

1318

เคาะมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท

    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19(ศบศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการในระบบภาษี ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้ารวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค.-31 ธ.ค.2563 โดยเมื่อใช้จ่ายแล้ว สามารถนำใบกำกับภาษี เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี 2563 เดือน มี.ค.2564 เป็นต้นไป คาดว่า จะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 4 ล้านคน

Facebook Comments