Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

-


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC) ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ภายใต้ 3 เงื่อนไขที่รัฐกำหนด

120973434 944610012700308 3842857464348821022 o

โดยเบื้องต้น ทชม.มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 คน ทั้งนี้จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

120796599 944610026033640 2220610442626267780 o
120919907 944610119366964 4371794190210007533 o
120939511 944610089366967 5918998648495902340 o

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง...
error: Alert: Content is protected !!