Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

-

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เผยพร้อมรับได้วันละ 2 เที่ยวบินหรือไม่เกินวันละ 400 คน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC) ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ภายใต้ 3 เงื่อนไขที่รัฐกำหนด

120973434 944610012700308 3842857464348821022 o

โดยเบื้องต้น ทชม.มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 คน ทั้งนี้จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

120796599 944610026033640 2220610442626267780 o
120919907 944610119366964 4371794190210007533 o
120939511 944610089366967 5918998648495902340 o

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!