Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด "ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้" หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด “ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้” หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

-

ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด “ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้” หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก กำนันแหลม เชียงใหม่ ได้โพสต์หนังสือของฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย โดยท่านศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีการป้องกันปละแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้

โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะมาถึง

ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่เสี่ยงอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 2 จุด ได้แก่

1. จุดที่ 1 จุดกลับรถบริเวณหน้าร้านฟินิกซ์ โดยคณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุมขอให้หมวดทางหลวง สันทราย พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าว

2. จุดที่ 2 จุดกลับรถบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา แม่โจ้ เป็นพื้นที่เสี่ยง และเกิดอุบัติเหตุ ทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากนั้น เห็นควรดําเนินการแก้ไขดังนี้

2.1 ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว

2.2 เห็นควรทดลองปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาแม่โจ้ ช่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการเปิดให้ใช้ทางกลับรถและปิดทางกลับรถ เปรียบเทียบกัน

2.3 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปกลับรถบริเวณทางกลับรถหน้าเทศบาลเมืองแม่โจ้แทน โดยจัดทําป้าย แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบถึงจุดกลับรถและระยะทางกลับรถ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย เพื่อให้หมวดทางหลวงสันทรายพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (สายใหม่) ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งอ้าเภอสันทราย ทราบด้วย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข้อมูล : กำนันแหลม เชียงใหม่

Op6mEW.jpg

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!