Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด "ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้" หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด “ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้” หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

-

ฝ่ายปกครองสันทราย ทำหนังสือขอผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปิด “ยูเทิร์นกรุงไทยแม่โจ้” หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก กำนันแหลม เชียงใหม่ ได้โพสต์หนังสือของฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย โดยท่านศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีการป้องกันปละแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดกลับรถหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้

โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะมาถึง

ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่เสี่ยงอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 2 จุด ได้แก่

1. จุดที่ 1 จุดกลับรถบริเวณหน้าร้านฟินิกซ์ โดยคณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุมขอให้หมวดทางหลวง สันทราย พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าว

2. จุดที่ 2 จุดกลับรถบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา แม่โจ้ เป็นพื้นที่เสี่ยง และเกิดอุบัติเหตุ ทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากนั้น เห็นควรดําเนินการแก้ไขดังนี้

2.1 ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว

2.2 เห็นควรทดลองปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาแม่โจ้ ช่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการเปิดให้ใช้ทางกลับรถและปิดทางกลับรถ เปรียบเทียบกัน

2.3 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไปกลับรถบริเวณทางกลับรถหน้าเทศบาลเมืองแม่โจ้แทน โดยจัดทําป้าย แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบถึงจุดกลับรถและระยะทางกลับรถ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอสันทราย เพื่อให้หมวดทางหลวงสันทรายพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (สายใหม่) ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งอ้าเภอสันทราย ทราบด้วย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข้อมูล : กำนันแหลม เชียงใหม่

Op6mEW.jpg

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!