กองทัพภาคที่ 3 คุมเข้ม 24 ชั่วโมง แนวชายแดนไทยเมียนมา 4 จังหวัด เชียงใหม่ราย-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ตาก

1743

กองทัพภาคที่ 3 คุมเข้ม 24 ชั่วโมง แนวชายแดนไทยเมียนมา 4 จังหวัด เชียงใหม่ราย-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ตาก

“กองทัพภาคที่ 3” เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองและกองกำลังนเรศวร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการใช้ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณช่องทางท่าข้าม , การวางเครื่องกีดขวางลวดหนามหีบเพลง , การใช้โดรนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน , การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งทางพื้นดินและทางน้ำ, การซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่, การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น

นอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนติดอินฟราเรดบินตรวจจับในช่วงเวลากลางคืน และมีการจัดกำลังลาดตระเวนคุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตากตลอด 24 ชั่วโมง

OasWBy.jpg

Facebook Comments