Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประเดิมงานแรก อธิบดีป่าไม้คนใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกม่อนแจ่ม เผยดำเนินคดีได้แล้ว 31 ราย

ประเดิมงานแรก อธิบดีป่าไม้คนใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกม่อนแจ่ม เผยดำเนินคดีได้แล้ว 31 ราย

-

“ประเดิมงานแรก อธิบดีป่าไม้คนใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินคดีทั้งหมด 30 คดี จำนวน 31 ราย อีก 82 ราย ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรงแรม และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร”

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) ในฐานะหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม บริเวณม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

120934158 3729735400420490 7422328520765256700 nที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติการอยู่อาศัยทำกินของสถานประกอบการ 113 ราย โดยสามารถดำเนินคดีทั้งหมด 30 คดี จำนวน 31 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และดำเนินการตามมาตรา 29 มาตรา 30 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 20 คดี โดยรื้อถอนแล้ว 2 ราย รื้อถอนเองตามคำสั่งมาตรา 25 จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่ง มาตรา 25 จำนวน 1 ราย ส่วนอีก 18 ราย อยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งมาตรา 25 ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคำอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วย จำนวน 15 คดี ขณะที่อีก 3 ราย อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ 1 คดี และอยู่ระหว่างพิจารณาคำอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 คดี นอกจากนี้เจ้าของกิจการยินยอมรื้อถอนด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือจำนวน 4 คดี และอีก 6 คดี อยู่ระหว่างพิจารณาโต้แย้งสิทธิ เนื่องจากคู่กรณีฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่

120825472 3729735517087145 6032874583249937139 n

นอกจากนี้อีก 82 ราย เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิจารณาจัดระเบียบที่อยู่อาศัย และทำกิน โดยส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต่อไป

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!