Home ข่าวทั่วไทย ศิษย์แม่โจ้อาลัย "สุริยา แสงพงค์" ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 ถูกยิงเสียชีวิตหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลูกเก้งเผือกสูญหายที่ จ.สงขลา

ศิษย์แม่โจ้อาลัย “สุริยา แสงพงค์” ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 ถูกยิงเสียชีวิตหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลูกเก้งเผือกสูญหายที่ จ.สงขลา

-

ศิษย์แม่โจ้อาลัย “สุริยา แสงพงค์” ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 ถูกยิงเสียชีวิตหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลูกเก้งเผือกสูญหายที่ จ.สงขลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่านายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตภายในสวนสัตว์สงขลา ขณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกเก้งเผือก สายพันธุ์พระราชทาน ที่อยู่ในส่วนจัดแสดง ได้สูญหายไปอย่างปริศนา ต่อมาพบว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองเสียชีวิต ภายในบ้านพัก ทราบต่อมาคือนายภูวดล สัตวแพทย์และหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ที่ถูกนายสุริยา เซ็นคำสั่งย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา สวนสาเหตุต่างๆนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน

สำหรับนายสุริยา แสงพงค์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (แม่โจ้รุ่น 49) นับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการเกษตร อาทิ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทํางานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนสัตว์ป่าสงวนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเลี้ยงบํารุงพันธุ์” และงานวิจัยร่วมกับโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการจัดตั้งสถานีเพื่อดําเนินงานวิจัยฯ และ ทรงงานในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยจากการที่นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและรับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนเกิดคุณประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมส่วนรวมดํารงและเชิดชูเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไปจึงนับได้ว่า เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติ และคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้รับการสดุดีเกียรติคุณ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!