Home ข่าวทั่วไทย ครม. เห็นชอบแจกเงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 63 วงเงินกว่าสองหมื่นล้านบาท

ครม. เห็นชอบแจกเงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 63 วงเงินกว่าสองหมื่นล้านบาท

-

ครม. เห็นชอบแจกเงินบัตรคนจนเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 63 วงเงินกว่าสองหมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,948,518 คน วงเงิน 20,922.7770 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2563 เนื่องจากกลุ่มผู้มีบัตรฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ โครงการ ฯ จะทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 13,948,518 คนได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา เพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น รวมทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านธงฟ้าฯ อีกด้วย

Must Read

โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 502.9 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค.2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563...
error: Alert: Content is protected !!